Reglement

(versie 27-3-2023)  bijgewerkt naar 2023

Het doel van het Feike Asma Concours is om jonge mensen en ook 25+  te stimuleren orgel te spelen met aandacht voor de Nederlandse Koraalkunst.*

De voorrondes worden dit jaar opnieuw online gehouden.

Met het insturen van een video doe je mee aan de voorronde. Hiermee ga je ermee akkoord dat jouw video, voorzien van je naam en leeftijd, gepubliceerd wordt op de website en social mediakanalen van het Feike Asma Concours.

Video’s kunnen ingestuurd worden van 20 maart t/m 31 juli 2023.
Op 10 augustus wordt bekendgemaakt welke deelnemers doorgaan naar de finaledag. Deze finaledag wordt op zaterdag 16 september 2023 gehouden in de Feike Asma concertzaal bij Johannus Orgelbouw in Ede.

(De finalisten krijgen voorafgaande (1 september) een exclusieve masterclass van de jury).

Dit jaar is de publieksprijs: de "Zilveren Looky", de video met de meeste (unieke) stemmen wint deze prijs.
De Finale winnaars krijgen een wisselbokaal en mogen een werk spelen tijdens het jury concert op nader te bepalen tijdstip en ontvangen 2 gratis kaarten.
Finale winnaars: Cadeaubon bladmuziek van 'Orgelcentrum Andante en Muziekuitgeverij Con Passione'.
Alle deelnemers ontvangen een juryrapport!

 

Deelnemers (amateurorganisten) kunnen zich inschrijven voor één van de volgende leeftijdscategorieën: 12 t/m 15 jaar, 16 t/m 19 jaar, 20 t/m 24 jaar en de nieuwe categorie: 25 jaar en ouder.

Deelname door leerlingen van juryleden is toegestaan. Bij de jurering heeft het jurylid waar de deelnemer les van heeft, geen doorslaggevende stem. De voorzitter neemt deze taak dan over.

 

Voor de video gelden de volgende regels:
1. De handen (en zo mogelijk de voeten) moeten goed zichtbaar zijn. Het is leuk wanneer bij het begin van de video je gezicht goed in beeld is.

2. Je mag de video op een Johannus orgel of een pijporgel opnemen.

3. Heb je geen orgel waar je een video kunt opnemen, dan kun je contact opnemen met één van de Johannusdealers, die je de mogelijkheid geven om je video op een Johannus orgel in hun showroom te maken. Ze willen je graag ontvangen !

4. Als je geen bijgeluiden wilt opnemen, dan kun je de AUX out gebruiken om het signaal van het orgel direct op te nemen. Hoe mooier het geluid is opgenomen, hoe beter de jury je inzending kan beoordelen. 

5. Meld je aan via het aanmeldformulier

6. Stuur je video vóór 31 juli 2023 naar de jury. Dat kan bijvoorbeeld door middel van https://wetransfer.com of een andere website. Stuur de link naar info@feikeasmaconcours.nl

7. Stuur samen met je video een kopie van de bladmuziek mee in pdf format. Dit wordt alleen intern door de Jury gebruikt.

8. Bij deelname wordt je video op de website geplaatst zodat er op gestemd kan worden voor de publieksprijs. De finale zal online worden gestreamd en later zichtbaar blijven op de website en sociale media. Door je deelname stem je in met de regels zoals in de AVG beschreven.

 

Repertoire
De kandidaten voor het concours dienen in de eerste ronde een werk uit de periode na 1800, van maximaal 7 minuten* uit te voeren. Voor de finale is het repertoire een koraalgebonden orgelwerk, geschreven na 1900 van maximaal 7 minuten*.
(*Is jouw favoriete werk iets langer, neem dan even contact op met de voorzitter van de jury).

Meer info vind je (hier) Repertoire.

Bij doublures is de organisatie vrij om de kandidaten te verzoeken een ander werk te kiezen. Het gekozen muziekstuk moet in overeenstemming zijn met het niveau van de deelnemer, betreft zowel voorronde als finale.

De kandidaten dienen bij de aanmelding aan te geven welk finalewerk zij gaan spelen, indien zij toegelaten worden tot de finale. Er is geen discussie mogelijk omtrent een beslissing van de jury betreffende het niet toelaten van een kandidaat tot de finale.
 

Finale
De finalisten van het concours krijgen tussen augustus en 16 september 2023 de gelegenheid om zich het spiksplinter nieuwe Monarke orgel in de Feike Asma concertzaal in Ede eigen te maken. Iedere finalist krijgt hiervoor 2 uur de tijd. Tijdens deze voorbereidingstijd dient de deelnemer de registratie van het finalewerk op te slaan in het orgel. Een datumprikker voor de beschikbaarheid van de repetitietijden en een duidelijke beschrijving hoe de Setzer werkt, zal worden toegestuurd per mail.

De deelnemer dient zelf te zorgen voor een ‘registrant’.

Het is niet toegestaan dat docenten van kandidaten zich tijdens de opname van de video of de finale inlaten met het spel of de registratie van de kandidaten.
 

De jury bestaat uit drie beroepsmusici en een juryvoorzitter.
De deelnemende organisten worden beoordeeld op de volgende criteria:
gebruik orgel/registraties, techniek, maat en ritme, interpretatie, muzikaliteit en algehele indruk. De volgorde waarin de deelnemers spelen, wordt door de organisatie bepaald.

Op 10 augustus 2023 wordt de uitslag van het juryberaad aan de deelnemers gemaild en op de website vermeld. Twee kandidaten per categorie gaan door naar de finale. De finale wordt op zaterdag 16 september 2023 gehouden in de Feike Asma concertzaal in Ede. Dan wordt ook de publieksprijs bekend.

De prijswinnaars ontvangen een wisselbokaal en de speciale mogelijkheid tot het spelen van een werk  tijdens het jury concert op nader te bepalen tijdstip-locatie. (online en live).


Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 en moet overgemaakt worden op rekening NL 59 INGB 0692 8633 62 t.n.v. Global Organ Group, Ede onder vermelding van “Feike Asma Concours 2023”.  Annulering voor deelname is zonder kosten mogelijk, tot 2 weken voor de datum van het concours. Daarna vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
Er bestaat geen tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten.

De kandidaten die aan het concours hebben deelgenomen, krijgen een juryrapport betreffende hun prestaties.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van het concours. De organisatie van het concours berust bij ConsoloNL en Johannus B.V.
 

*Wat is “Koraalkunst”?

Koraalkunst is een compositie met als uitgangspunt de melodie van een koraal. Het uit zich in een Fantasie, Toccata, Trio, Koraalbewerking of Variaties over dat lied. De tekst of karakter van het lied is in zekere mate leidend. Voor dit concours willen we graag muziek horen wat geschreven is na 1900.

Jury

Harm Hoeve
Wybe Kooijmans
Everhard Zwart
Martin van Heerde (vz)

Organisatie

JOHANNUS
ConsoloNL